Skip to main content

Jeugdbeleid HV Monnickendam

Het is de bedoeling om voor een periode van ongeveer 5 jaar afspraken te maken met betrekking tot het voeren van een beleid voor de jeugd van Monnickendam. Hierbij willen wij als eerste duidelijk maken dat plezier voorop staat. Er is op dit moment een hele leuke groep speelsters van MC t/m MA. We willen de doorstroming van leeftijdscategorie naar leeftijdscategorie zo goed mogelijk laten verlopen, waarbij vaardigheid en kunde voorop zullen staan. Dit betekent dat het mogelijk is dat iemand al meegaat naar een hogere leeftijdscategorie, terwijl dit qua leeftijd nog niet hoeft.

Trainingen De teams trainen 2 √† 3 keer per week. Er wordt getraind door verschillende teams tegelijk met als doel de groep zo homogeen mogelijk te maken, zodat invallen in hogere teams vergemakkelijkt wordt. De trainers overleggen over de trainingen en wel over welke oefenstof van belang is, welke groepen met elkaar trainen en wat prioriteit heeft. Als we kijken naar het komende seizoen, zullen er in de diverse leeftijdscategorie√ęn in totaal 5 teams uitkomen. Hiervoor zijn in ieder geval 3 trainers nodig, die in onderling overleg de trainingen verdelen. Niet al deze trainers zullen ook coach van een team zijn, dus zijn er coaches en/of begeleiders nodig. Een coach is noodzaak en begeleider is wenselijk, zodat bij ieder team 2 personen de leiding hebben. De coaches dragen er zorg voor dat het getrainde in de wedstrijden tot uiting komt.

Samenstelling teams De teams worden samengesteld door de trainers, indien nodig in samenspraak met de coaches. De beste speelsters, en dit is ter beoordeling aan de trainers, komen in het eerste team. Dit natuurlijk alleen als er meerdere teams in een leeftijdscategorie zijn. Hiervan kan, in het belang van de speelsters en de vereniging, worden afgeweken. Dit zal dan gebeuren door de trainers in samenspraak met de coaches. Mochten er afwegingen gemaakt moeten worden, die geen betrekking hebben op handbaltechnisch gebied, zullen de ouders bij de afweging betrokken worden.

Het is de bedoeling om het doorgroeien per speelster te bekijken en te bepalen. Met betrekking tot de MA is het zo dat over 2 jaar de meeste speelsters over moeten naar de senioren. Het is van belang om de groep bij de jeugdtrainingen te blijven betrekken om de groei van jeugd naar senioren zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Website gebouwd met TYPO3 bij ViBiS.